hoe wij werken

van ontwikkeling naar concrete activiteiten


 • Connector.

  Intake

  In overleg met betrokkenen bepalen we de reikwijdte van het project.

 • Connector.

  Waarnemen

  Alle belangrijke informatie wordt verzameld, gedeeltelijk gebruik makend van slimme meetinstrumenten. Voor optimaal draagvlak wordt alle betrokkenen om input gevraagd.

 • Connector.

  Waarderen

  De verkregen informatie wordt op waarde geschat. Wat betekent de informatie voor ons onderwijs? Globale speerpunten worden geformuleerd.

 • Connector.

  Willen

  De globale speerpunten worden als doelstellingen geconcretiseerd in een helder projectplan.

 • Connector.

  Waarmaken

  De activiteiten uit het projectplan worden uitgevoerd en de doelstellingen worden behaald. Er wordt o.a. handig ingespeeld op de veranderbereidheid en voorwaarden van betrokkenen.