Case SCOPE

Weight Lifting Class

Behoefte aan bouwstenen

Onder de Scope scholengroep vallen onder andere 5 voorgezet onderwijsinstellingen. Bij Scope was er behoefte aan het verkrijgen van bouwstenen voor het innovatiebeleid van de komende jaren. Door gebruik te maken van een slim meetinstrument (online) is per locatie de visie op het primaire onderwijsproces van de docenten in kaart gebracht. Concreet betekende dit per schoollocatie helderheid over de grootste veranderbehoeftes die er leven bij het team (bottom up), en de mate waarin docenten bereid zijn commitment te tonen voor de realisatie van deze veranderingen. Hiernaast is ook de ICT-vaardigheid van de docenten in kaart gebracht.zorgvuldig samengestelde Rapportages

Specifiek is hier ook duidelijk geworden wie de zogenaamde 21-ste eeuwse ICT vaardigheden beheerst. Vaardigheden die nét even een stapje verder gaan en benodigd zijn wanneer scholen het zogenaamde “toekomstgerichte” onderwijs willen vormgeven m.b.v. ICT. Op deze manier werd duidelijk wie al vaardig genoeg was om met de doelstellingen aan de slag te gaan en wie zich nog diende te professionaliseren. Bovenstaande bevindingen zijn in zorgvuldig samengestelde rapportages, met uitgebreide toelichting van docenten, opgeleverd.