Case Skipov

Weight Lifting Class

Stappen richting Toekomstgericht onderwijs

De vraag van Skipov is ontstaan vanuit het urgentiebesef dat er “iets” moet gebeuren op het gebied van onderwijs met ICT binnen haar 14 scholen. Enerzijds is er de behoefte om de bestaande ICT-Middelen optimaal in te zetten, anderzijds is er de wens om één of enkele (kleine) stappen richting “toekomstgericht” onderwijs te zetten.Bouwstenen voor ICT beleid

Belangrijk is dat alle stappen gezet worden vanuit een heldere en gedragen visie op onderwijs. De uiteindelijke opbrengst van het traject is het komen tot logische speerpunten wat betreft onderwijs met ICT. Deze speerpunten kunnen gezien worden als bouwstenen voor het ICT-Beleid op de Skipov-scholen voor de komende jaren. Voor de realisatie van de speerpunten zijn diverse handreikingen gedaan.