Intake

team

In overleg met betrokkenen bepalen we de reikwijdte van het project.

Waarnemen

analytics-1

Alle belangrijke informatie wordt verzameld, gedeelte gebruik makend van slimme meetinstrumenten. Voor optimaal draagvlak wordt alle betrokkenen om input gevraagd.

Waarderen

coins

De verkregen informatie wordt op waarde geschat. Wat betekent de informatie voor ons onderwijs? Globale speerpunten worden geformuleerd.

Willen

list

De globale speerpunten worden als doelstellingen geconcretiseerd in een helder projectplan.

Waarmaken

trophy

De activiteiten uit het projectplan worden uitgevoerd en de doelstellingen worden behaald. Er wordt o.a. handig ingespeeld op de veranderbereidheid en voorwaarden van betrokkenen.